logo

Firma Seat Med Sp. z o.o. istnieje od 2011 roku, jednak produkcja foteli specjalistycznych do karetek zaczęła się już w roku 2004 - początkowo w spółce Polimer.
W 2011 roku z Polimer Sp. z o.o. została wyodrębniona zorganizowana część przedsiębiorstwa wyspecjalizowana w produkcji specjalistycznych foteli i powstał Seat Med Sp. z o.o.
Posiadamy bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę pracowników z wieloletnim doświadczeniema produkcja naszych foteli trafia w 100% na eksport.

KTW3/RTW3: KTW3/RTW3
RTW1: RTW1:
RTW2: RTW2

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 03.04.00 DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY

Projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy Seat Med Sp. z o.o.

Cel projektu: Zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi , które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Program operacyjny
POIR.00.00.00.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś piorytetowa
POIR.03.00.00 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie
POIR.03.04.00 Dotacje na Kapitał ObrotowyWartość projektu: 37 488,00 zł
Wartość dofinansowania projektu: 37 488,00 zł
Okres realizacji: 01.07.2020 r.- 30.09.2020 r.